மார்ச் 2018, மேல்நிலை பொதுத்தேர்வு-பெயர்ப்பட்டியலில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளுதல் அறிவுரை வழங்குதல்

+1 & +2 NR Corrections

 

To

 
All categories of Hr.Sec.SChool Headmasters/ Matric Principals,
 
Download the Proceedings and follow the instructions. Make corrections in NR and after correction handover the Proforma I & II in Chief Educational Officer.
All Schools (Centre Schools & Clubbed Schools). Refer the Correction Procedure (attached) for doubts.

Leave a Reply

Your email address will not be published.