மற்ற செய்திகள்

அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வி திட்டம் (RMSA) – கலா உத்சவ்- வட்டார மற்றும் மாவட்ட, மாநில அளவில் கலை விழா போட்டிகள் சார்பான இசை, தையல், கைத்தொழில், ஓவிய ஆசிரியர்களுக்கான கூட்டம் 06.08.2018 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு காட்பாடி, காந்திநகர், அனைவருக்கும் கல்வி திட்ட அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடைபெறுதல்

  அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வி திட்டம் (RMSA) – கலா உத்சவ்- வட்டார மற்றும் மாவட்ட, மாநில அளவில் கலை விழா போட்டிகள் சார்பான இசை, தையல், கைத்தொழில், ஓவிய ஆசிரியர்களுக்கான கூட்டம் 06.08.2018 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு காட்பாடி, காந்திநகர், அனைவருக்கும் கல்வி திட்ட அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடைபெறுதல்
ALL GOVT./MPL/ADW/FOREST/AIDED HR.SEC  SCHOOL HMs – ENTER THE COMPUTER TEACHERS DETAILS IMMEDIATELY TODAY (26.07.2018)  – MOST URGENT

ALL GOVT./MPL/ADW/FOREST/AIDED HR.SEC SCHOOL HMs – ENTER THE COMPUTER TEACHERS DETAILS IMMEDIATELY TODAY (26.07.2018) – MOST URGENT

ALL GOVT./MPL/ADW/FOREST/AIDED HR.SEC SCHOOL HMs, ENTER THE COMPUTER TEACHERS DETAILS IMMEDIATELY TODAY (26.07.2018) BEFORE 26.07.2018. AS THIS DETAIL IS REQUIRED URGENTLY BY THE DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION. PAY SPECIAL ATTENTION AND ENTER THE DETAILS IMMEDIATELY MY CLICKING THE LINK BELOW. CLICK HERE AND ENTER THE DETAIL CHIEF EDUCATIONAL OFFICER, VELLORE.
ஜுலை 18 அலகுத்தேர்வு-1 10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு – காலை அட்டவணை

ஜுலை 18 அலகுத்தேர்வு-1 10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு – காலை அட்டவணை

அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/முதல்வர்கள், ஜுலை 18 அலகுத்தேர்வு-1 10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு – காலை அட்டவணை இத்துடன் இணைத்தனுப்பப்படுகிறது. குறிப்பு : ஜுன் மாத பாடதிட்டத்தல் மட்டும். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE 10th_12th unit test-1 timetable முதன்மைக்கல்வி அலுவலர்.

பள்ளிக்கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ் இயங்கும் அலுவலகங்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் விவரங்கள் இணைப்பில் கண்ட படிவங்களில் பூர்த்தி செய்து இவ்வலுவலகத்தில உடனடியாக ஒப்படைக்கும்படி அனைத்து அரசு/நகரவை/ தலைமைடயாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்

பள்ளிக்கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ் இயங்கும் அலுவலகங்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் விவரங்கள் இணைப்பில் கண்ட படிவங்களில் பூர்த்தி செய்து இவ்வலுவலகத்தில உடனடியாக ஒப்படைக்கும்படி அனைத்து அரசு/நகரவை/ தலைமைடயாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்
9ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில்  (ஏப்ரல் 2017-18)    தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களுக்கு சிறப்புத் துணைத்தேர்வு  ஜுன் மாதம் 7,8 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் அந்தந்த பள்ளிகளில் நடைபெறுதல்

9ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் (ஏப்ரல் 2017-18) தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களுக்கு சிறப்புத் துணைத்தேர்வு ஜுன் மாதம் 7,8 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் அந்தந்த பள்ளிகளில் நடைபெறுதல்

அனைத்து பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/முதல்வர்களுக்கு, 9ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் (ஏப்ரல் 2017-18) தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களுக்கு சிறப்புத் துணைத்தேர்வு ஜுன் மாதம் 7,8 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் அந்தந்த பள்ளிகளில் நடைபெறுதல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து அதில் தெரிவித்துள்ளபடி தேர்வினை நடத்திட தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE INSTRUCTIONS REGARDING 9TH SPL SUPPLEMENTARY EXAM முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.
மார்ச் 2018ல் 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில்மாவட்ட அளவில் ஊரக பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் சிறப்பாக தேர்ச்சி பெற்ற 1 மாணவன் மற்றும் 1 மாணவி வீதம் VIT பல்கலைக்கழகத்தில் STARS  திட்டத்தின் மூலம் சேர்க்கை செய்தல் சார்பான சுற்றறிக்கை

மார்ச் 2018ல் 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில்மாவட்ட அளவில் ஊரக பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் சிறப்பாக தேர்ச்சி பெற்ற 1 மாணவன் மற்றும் 1 மாணவி வீதம் VIT பல்கலைக்கழகத்தில் STARS திட்டத்தின் மூலம் சேர்க்கை செய்தல் சார்பான சுற்றறிக்கை

ஊரகப்பகுதி மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கவனத்திற்கு, மார்ச் 2018ல் 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில்மாவட்ட அளவில் ஊரக பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் சிறப்பாக தேர்ச்சி பெற்ற 1 மாணவன் மற்றும் 1 மாணவி வீதம் VIT பல்கலைக்கழகத்தில் STARS  திட்டத்தின் மூலம் சேர்க்கை செய்தல் சார்பான சுற்றறிக்கையினை பதிவிறக்கம் செய்து அதில் தெரிவித்துள்ளபடி செயல்பட ஊரகப்பகுதி மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE CIRCULAR முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.