மற்ற செய்திகள்

ALL HMs – KAMARAJAR AWARD – ENTER DETAILS BEFORE 27.08.2018, 11.00 AM

ALL HMs – KAMARAJAR AWARD – ENTER DETAILS BEFORE 27.08.2018, 11.00 AM

அனைத்து அரசு/ அரசுநிதியுதவி பள்ளிகளில் தமிழ்வழியில் பயின்று 2018ம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற  10ம் வகுப்பு மற்றும் 12ம் வகுப்பு மாணவர்கள் விவரம். கீழேகொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பை  click செய்து விவரங்களை உள்ளீடு செய்யவும். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS CLICK HERE AND ENTER THE DETAILS OF 10TH STUDENTS CLICK HERE AND ENTER THE DETAILS OF 12TH STUDENTS முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.
தமிழ்நாடு மேல்நிலைப்பள்ளி-தொழிற்கல்வி ஆசிரியர் சங்கத்தினர் 01.01.2006க்கு முன்னர் தேர்வுநிலை பெற்ற தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு தர ஊதியம் ரூ.5,400/- வழங்கக் கோரியது சார்பாக சில விவரங்களை ஓப்படைக்க கோருதல்

தமிழ்நாடு மேல்நிலைப்பள்ளி-தொழிற்கல்வி ஆசிரியர் சங்கத்தினர் 01.01.2006க்கு முன்னர் தேர்வுநிலை பெற்ற தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு தர ஊதியம் ரூ.5,400/- வழங்கக் கோரியது சார்பாக சில விவரங்களை ஓப்படைக்க கோருதல்

அனைத்து அரசு / நகரவை மேல்நிலைப்பள்ளிதலைமையாசிரியர்கள், தமிழ்நாடு மேல்நிலைப்பள்ளி-தொழிற்கல்வி ஆசிரியர் சங்கத்தினர் 01.01.2006க்கு முன்னர் தேர்வுநிலை பெற்ற தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு தர ஊதியம் ரூ.5,400/- வழங்கக் கோரியது சார்பாக சில விவரங்களை அனுப்ப கோருதல் சார்பாக  இணைப்பில் கண்ட செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம்செய்து அதில் தெரிவித்துள்ள  அறிவுரைகளை பின்பற்றி இணைக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து இவ்வலுவலக 'D4' பிரிவில் ஒப்படைக்குமாறு தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS AND FORM முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.

அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வி திட்டம் (RMSA) – கலா உத்சவ்- வட்டார மற்றும் மாவட்ட, மாநில அளவில் கலை விழா போட்டிகள் சார்பான இசை, தையல், கைத்தொழில், ஓவிய ஆசிரியர்களுக்கான கூட்டம் 06.08.2018 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு காட்பாடி, காந்திநகர், அனைவருக்கும் கல்வி திட்ட அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடைபெறுதல்

  அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வி திட்டம் (RMSA) – கலா உத்சவ்- வட்டார மற்றும் மாவட்ட, மாநில அளவில் கலை விழா போட்டிகள் சார்பான இசை, தையல், கைத்தொழில், ஓவிய ஆசிரியர்களுக்கான கூட்டம் 06.08.2018 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு காட்பாடி, காந்திநகர், அனைவருக்கும் கல்வி திட்ட அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடைபெறுதல்
ALL GOVT./MPL/ADW/FOREST/AIDED HR.SEC  SCHOOL HMs – ENTER THE COMPUTER TEACHERS DETAILS IMMEDIATELY TODAY (26.07.2018)  – MOST URGENT

ALL GOVT./MPL/ADW/FOREST/AIDED HR.SEC SCHOOL HMs – ENTER THE COMPUTER TEACHERS DETAILS IMMEDIATELY TODAY (26.07.2018) – MOST URGENT

ALL GOVT./MPL/ADW/FOREST/AIDED HR.SEC SCHOOL HMs, ENTER THE COMPUTER TEACHERS DETAILS IMMEDIATELY TODAY (26.07.2018) BEFORE 26.07.2018. AS THIS DETAIL IS REQUIRED URGENTLY BY THE DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION. PAY SPECIAL ATTENTION AND ENTER THE DETAILS IMMEDIATELY MY CLICKING THE LINK BELOW. CLICK HERE AND ENTER THE DETAIL CHIEF EDUCATIONAL OFFICER, VELLORE.
ஜுலை 18 அலகுத்தேர்வு-1 10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு – காலை அட்டவணை

ஜுலை 18 அலகுத்தேர்வு-1 10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு – காலை அட்டவணை

அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/முதல்வர்கள், ஜுலை 18 அலகுத்தேர்வு-1 10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு – காலை அட்டவணை இத்துடன் இணைத்தனுப்பப்படுகிறது. குறிப்பு : ஜுன் மாத பாடதிட்டத்தல் மட்டும். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE 10th_12th unit test-1 timetable முதன்மைக்கல்வி அலுவலர்.

பள்ளிக்கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ் இயங்கும் அலுவலகங்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் விவரங்கள் இணைப்பில் கண்ட படிவங்களில் பூர்த்தி செய்து இவ்வலுவலகத்தில உடனடியாக ஒப்படைக்கும்படி அனைத்து அரசு/நகரவை/ தலைமைடயாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்

பள்ளிக்கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ் இயங்கும் அலுவலகங்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் விவரங்கள் இணைப்பில் கண்ட படிவங்களில் பூர்த்தி செய்து இவ்வலுவலகத்தில உடனடியாக ஒப்படைக்கும்படி அனைத்து அரசு/நகரவை/ தலைமைடயாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்