மற்ற செய்திகள்

தேர்தல் நடவடிக்கைகள் குறித்து எதிர்கால மற்றும் இளம் வாக்காளர்களிடையே போதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பள்ளிகளில் போட்டிகள் நடத்துவது மற்றும் நிபந்தனைகளை பின்பற்றக் கோருதல்

தேர்தல் நடவடிக்கைகள் குறித்து எதிர்கால மற்றும் இளம் வாக்காளர்களிடையே போதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பள்ளிகளில் போட்டிகள் நடத்துவது மற்றும் நிபந்தனைகளை பின்பற்றக் கோருதல்

அனைத்து அரசு/ அரசு நிதிவுதவி உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்,   தேர்தல் நடவடிக்கைகள் குறித்து எதிர்கால மற்றும் இளம் வாக்காளர்களிடையே போதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பள்ளிகளில் போட்டிகள் நடத்துவது சார்பாக தலைப்பு மற்றும் நிபந்தனைகளை பின்பற்றுதல் சார்பான முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம்செய்து அதில் தெரிவித்துள்ளபடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்து அரசு/ அரசு நிதிவுதவி உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS CLICK HERE TO DOWNLOAD THE DECLARATION FORM முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்
சிறப்ப ஊக்கத்தொகை – அரசு/ அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில்  பயிலும் மாணவ/ மாணவியர்கள் – இடைநிற்றலை முற்றிலும் தவிர்க்க வழங்கப்படும் சிறப்பு ஊக்கத்தொகை 2018-19ம் கல்வி ஆண்டு- 10, 11 மற்றும் 12ஆம்வகுப்பு பயிலும் மாணவ/ மாணவியர்களின் விவரங்கள் வழங்க கோரப்பட்டது – படிவங்கள் ஒப்படைக்காத பள்ளிகள் உடனடியாக ஒப்படைக்க கோருதல்

சிறப்ப ஊக்கத்தொகை – அரசு/ அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ/ மாணவியர்கள் – இடைநிற்றலை முற்றிலும் தவிர்க்க வழங்கப்படும் சிறப்பு ஊக்கத்தொகை 2018-19ம் கல்வி ஆண்டு- 10, 11 மற்றும் 12ஆம்வகுப்பு பயிலும் மாணவ/ மாணவியர்களின் விவரங்கள் வழங்க கோரப்பட்டது – படிவங்கள் ஒப்படைக்காத பள்ளிகள் உடனடியாக ஒப்படைக்க கோருதல்

சார்ந்த பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்  கவனத்திற்கு, (பட்டியல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது) சிறப்ப ஊக்கத்தொகை - அரசு/ அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில்  பயிலும் மாணவ/ மாணவியர்கள் - இடைநிற்றலை முற்றிலும் தவிர்க்க வழங்கப்படும் சிறப்பு ஊக்கத்தொகை 2018-19ம் கல்வி ஆண்டு- 10, 11 மற்றும் 12ஆம்வகுப்பு பயிலும் மாணவ/ மாணவியர்களின் விவரங்கள் வழங்க கோரப்பட்டது - படிவங்கள் ஒப்படைக்காத பள்ளிகள் உடனடியாக ஒப்படைக்க கோருதல் சார்பாக இணைப்பில் கண்ட செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து துரித நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி சார்ந்த பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS pending school list-08.10. முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.
இராணிப்பேட்டை கல்வி மாவட்டத்தை சார்ந்த அரசு/அரசு நிதியுதவிப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பாட பட்டதாரி ஆசிரியர்ளை காட்பாடி, அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெறும் விடைத்தாள் திருத்தும் முகாமிற்கு 08.10.2018 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு ஆஜராகும் வகையில் விடுவித்தனுப்ப தெரிவித்தல்

இராணிப்பேட்டை கல்வி மாவட்டத்தை சார்ந்த அரசு/அரசு நிதியுதவிப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பாட பட்டதாரி ஆசிரியர்ளை காட்பாடி, அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெறும் விடைத்தாள் திருத்தும் முகாமிற்கு 08.10.2018 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு ஆஜராகும் வகையில் விடுவித்தனுப்ப தெரிவித்தல்

இராணிப்பேட்டை கல்வி மாவட்ட அரசு/அரசு நிதியுதவிப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கவனத்திற்கு, இராணிப்பேட்டை கல்வி மாவட்டத்தை சார்ந்த அரசு/அரசு நிதியுதவிப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பாட பட்டதாரி ஆசிரியர்ளை காட்பாடி, அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெறும் விடைத்தாள் திருத்தும் முகாமிற்கு 08.10.2018 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு ஆஜராகும் வகையில் விடுவித்தனுப்பும்படி இராணிப்பேட்டை கல்வி மாவட்ட அரசு/அரசு நிதியுதவிப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மேலும், தலைமையாசிரியர்கள், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பாட பட்டதாரி ஆசிரியர்களை பிறந்த தேதி, பட்டதாரி ஆசிரியராக பணியில்  சேர்ந்த நாள், ஓய்வுபெறும்நாள், பிறந்த தேதி ஆகிய விவரங்களுடன்,  விடுவிப்பாணையுடன் அனுப்பும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.
ALL HMs – KAMARAJAR AWARD – ENTER DETAILS BEFORE 27.08.2018, 11.00 AM

ALL HMs – KAMARAJAR AWARD – ENTER DETAILS BEFORE 27.08.2018, 11.00 AM

அனைத்து அரசு/ அரசுநிதியுதவி பள்ளிகளில் தமிழ்வழியில் பயின்று 2018ம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற  10ம் வகுப்பு மற்றும் 12ம் வகுப்பு மாணவர்கள் விவரம். கீழேகொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பை  click செய்து விவரங்களை உள்ளீடு செய்யவும். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS CLICK HERE AND ENTER THE DETAILS OF 10TH STUDENTS CLICK HERE AND ENTER THE DETAILS OF 12TH STUDENTS முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.
தமிழ்நாடு மேல்நிலைப்பள்ளி-தொழிற்கல்வி ஆசிரியர் சங்கத்தினர் 01.01.2006க்கு முன்னர் தேர்வுநிலை பெற்ற தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு தர ஊதியம் ரூ.5,400/- வழங்கக் கோரியது சார்பாக சில விவரங்களை ஓப்படைக்க கோருதல்

தமிழ்நாடு மேல்நிலைப்பள்ளி-தொழிற்கல்வி ஆசிரியர் சங்கத்தினர் 01.01.2006க்கு முன்னர் தேர்வுநிலை பெற்ற தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு தர ஊதியம் ரூ.5,400/- வழங்கக் கோரியது சார்பாக சில விவரங்களை ஓப்படைக்க கோருதல்

அனைத்து அரசு / நகரவை மேல்நிலைப்பள்ளிதலைமையாசிரியர்கள், தமிழ்நாடு மேல்நிலைப்பள்ளி-தொழிற்கல்வி ஆசிரியர் சங்கத்தினர் 01.01.2006க்கு முன்னர் தேர்வுநிலை பெற்ற தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு தர ஊதியம் ரூ.5,400/- வழங்கக் கோரியது சார்பாக சில விவரங்களை அனுப்ப கோருதல் சார்பாக  இணைப்பில் கண்ட செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம்செய்து அதில் தெரிவித்துள்ள  அறிவுரைகளை பின்பற்றி இணைக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து இவ்வலுவலக 'D4' பிரிவில் ஒப்படைக்குமாறு தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS AND FORM முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.

அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வி திட்டம் (RMSA) – கலா உத்சவ்- வட்டார மற்றும் மாவட்ட, மாநில அளவில் கலை விழா போட்டிகள் சார்பான இசை, தையல், கைத்தொழில், ஓவிய ஆசிரியர்களுக்கான கூட்டம் 06.08.2018 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு காட்பாடி, காந்திநகர், அனைவருக்கும் கல்வி திட்ட அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடைபெறுதல்

  அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வி திட்டம் (RMSA) – கலா உத்சவ்- வட்டார மற்றும் மாவட்ட, மாநில அளவில் கலை விழா போட்டிகள் சார்பான இசை, தையல், கைத்தொழில், ஓவிய ஆசிரியர்களுக்கான கூட்டம் 06.08.2018 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு காட்பாடி, காந்திநகர், அனைவருக்கும் கல்வி திட்ட அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடைபெறுதல்
ALL GOVT./MPL/ADW/FOREST/AIDED HR.SEC  SCHOOL HMs – ENTER THE COMPUTER TEACHERS DETAILS IMMEDIATELY TODAY (26.07.2018)  – MOST URGENT

ALL GOVT./MPL/ADW/FOREST/AIDED HR.SEC SCHOOL HMs – ENTER THE COMPUTER TEACHERS DETAILS IMMEDIATELY TODAY (26.07.2018) – MOST URGENT

ALL GOVT./MPL/ADW/FOREST/AIDED HR.SEC SCHOOL HMs, ENTER THE COMPUTER TEACHERS DETAILS IMMEDIATELY TODAY (26.07.2018) BEFORE 26.07.2018. AS THIS DETAIL IS REQUIRED URGENTLY BY THE DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION. PAY SPECIAL ATTENTION AND ENTER THE DETAILS IMMEDIATELY MY CLICKING THE LINK BELOW. CLICK HERE AND ENTER THE DETAIL CHIEF EDUCATIONAL OFFICER, VELLORE.