மற்ற செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு/ அரசு நிதியுதவிபெறும் உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளிகளில்  12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி மூலம் Video Lesson பதிவிறக்கம் செய்தல் சார்பாக பட்டியலில் உள்ள தலைமையாசிரியர்கள் தயார் நிலையில் இருக்க தெரிவித்தல்

வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு/ அரசு நிதியுதவிபெறும் உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் 12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி மூலம் Video Lesson பதிவிறக்கம் செய்தல் சார்பாக பட்டியலில் உள்ள தலைமையாசிரியர்கள் தயார் நிலையில் இருக்க தெரிவித்தல்

வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு/ அரசு நிதியுதவிபெறும் உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளிதலைமையாசிரியர்களுக்கு, வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு/ அரசு நிதியுதவிபெறும் உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளிகளில்  12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி மூலம் Video Lesson பதிவிறக்கம் செய்தல் சார்பாக பட்டியலில் உள்ள தலைமையாசிரியர்கள் தயார் நிலையில் இருக்க தெரிவிக்கப்படுகிறது. DISTRICT LEVEL CONTACTS கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள நபர்களை தொடர்புகொண்டு Video  lesson பதிவிறக்கம் செய்தல் சார்பான பணிகளை மேற்கொள்ளும்படி பட்டியலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். தங்கள் பள்ளி Hitec-Lab Server மற்றும் Firewall-ஐ Power on செய்து வைக்கும்படி சார்ந்த பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். PHASE-I SCHOOL LIST கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பினை Click செய்து பதிவிற
தேசிய நல்லாசிரியர் விருது 2020-க்கான அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பங்களை நேரடியாக இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய அறிவுறுத்துதல்

தேசிய நல்லாசிரியர் விருது 2020-க்கான அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பங்களை நேரடியாக இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய அறிவுறுத்துதல்

அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு, தேசிய நல்லாசிரியர் விருது 2020-க்கான அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பங்களை நேரடியாக இணையதளத்தில் பதிவு செய்தல் சார்பான இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளில் தெரிவித்துள்ள அறிவுரைகளை பின்பற்றி அதில் தெரிவித்துள்ளபடி இணையதளத்தில் பதிவு மேற்கொள்ளும்படி அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.
அரசு/மாநகராட்சி/நகராட்சி/ நலத்துறை சார்ந்த உயர்நிலை/ மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி (இடைநிலை) திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி மேலாண்மை வளர்ச்சிக்குழுவிற்கு வழங்கப்பட்ட தொகை – 2019- 2020 நிதி ஆண்டிற்கான அலுவலக தணிக்கை மேற்கொள்ளுதல்

அரசு/மாநகராட்சி/நகராட்சி/ நலத்துறை சார்ந்த உயர்நிலை/ மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி (இடைநிலை) திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி மேலாண்மை வளர்ச்சிக்குழுவிற்கு வழங்கப்பட்ட தொகை – 2019- 2020 நிதி ஆண்டிற்கான அலுவலக தணிக்கை மேற்கொள்ளுதல்

அரசு/மாநகராட்சி/நகராட்சி/ நலத்துறை சார்ந்த உயர்நிலை/ மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமையாமசிரியர்கள் கவனத்திற்கு, அரசு/மாநகராட்சி/நகராட்சி/ நலத்துறை சார்ந்த உயர்நிலை/ மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி (இடைநிலை) திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி மேலாண்மை வளர்ச்சிக்குழுவிற்கு வழங்கப்பட்ட தொகை – 2019- 2020 நிதி ஆண்டிற்கான அலுவலக தணிக்கை மேற்கொள்ளுதல் சார்பான இணைப்பில் உள்ள  செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து அதில் தெரிவித்துள்ள அறிவுரைகளை பின்பற்றி செயல்படும்படி அனைத்து அரசு/மாநகராட்சி/நகராட்சி/ நலத்துறை சார்ந்த உயர்நிலை/ மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமையாமசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS மாவட்ட திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர், வேலூர்/ முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்
ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டம் – COVID19/ கொரோனா வைரஸ் பரவுதல் தடுப்பு நடவடிக்கை – வேலூர் மாவட்டத்தில் பணிபுரிந்து வரும் அனைத்து துறை அரசு அலுவலர்களும் அலுவலகத்தில் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க மற்றும் வேலூர் மாவட்டத்திலிருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கு / பிற மாநிலங்களுக்கு செல்ல முன் அனுமதி பெற்று செல்ல அறிவுறுத்தல் தொடர்பாக

ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டம் – COVID19/ கொரோனா வைரஸ் பரவுதல் தடுப்பு நடவடிக்கை – வேலூர் மாவட்டத்தில் பணிபுரிந்து வரும் அனைத்து துறை அரசு அலுவலர்களும் அலுவலகத்தில் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க மற்றும் வேலூர் மாவட்டத்திலிருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கு / பிற மாநிலங்களுக்கு செல்ல முன் அனுமதி பெற்று செல்ல அறிவுறுத்தல் தொடர்பாக

  ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு, COVID19/ கொரோனா வைரஸ் பரவுதல் தடுப்பு நடவடிக்கை – வேலூர் மாவட்டத்தில் பணிபுரிந்து வரும் அனைத்து துறை அரசு அலுவலர்களும் அலுவலகத்தில் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க மற்றும் வேலூர் மாவட்டத்திலிருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கு / பிற மாநிலங்களுக்கு செல்ல முன் அனுமதி பெற்று செல்ல அறிவுறுத்தல் தொடர்பாக இணைப்பில் உள்ள  வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் சுற்றறிக்கையினை பதிவிறக்கம் செய்து அதில் தெரிவித்துள்ள அறிவுரைகளை பின்பற்றி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE CIRCULAR FROM THE VELLORE DISTRICT COLLECTOR முதன்மைக்கல்வி அலுவலர்கள், வேலூர்.
ALL CATEGORIES OF SCHOOL HMs / MATRIC PRINCIPALS – ENTER SSLC EXAMINATION DETAILS   BEFORE 4.00 PM ON 05.06.2020 (TODAY)

ALL CATEGORIES OF SCHOOL HMs / MATRIC PRINCIPALS – ENTER SSLC EXAMINATION DETAILS BEFORE 4.00 PM ON 05.06.2020 (TODAY)

ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்துவகை உயர்நிலை/ மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசியர்கள்/ மெட்ரிக் உயர்நிலை / மேல்நிலைப்பள்ளி முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு, எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் வீட்டிலிருந்து தாங்கள் பயிலும் பள்ளிக்கு (எஸ்.எஸ்எல்.சி. தேர்வு மையம்) வருகைபுரிய, மாணவர்களுக்கு தேவைப்படும் பேருந்து வசதியினை  வழித்தடம் வாரியாக இதுவரை உள்ளீடு செய்யாதவர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பினை Click செய்து (மாவட்டம் வாரியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது) 05.06.2020 மாலை 4.00 மணிக்குள் உள்ளீடு செய்யுமாறு அனைத்துவகை உயர்நிலை/ மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசியர்கள்/ மெட்ரிக் உயர்நிலை / மேல்நிலைப்பள்ளி முதல்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஏதேனும் திருத்தம் இருப்பின் 9443623326 என்ற எண்ணிற்கு தொர்பு கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். விவரங்களை இயக்குநருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டியுள்ளத
மேல்நிலை 2ம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள் திருத்தும் பணி 27.05.2020 முதல் நடைபெறுதல் – விடைத்தாள் திருத்தும் மையங்களுக்கு பாடவாரியாக வருகைபுரியும் ஆசிரியர்கள் விவரம் உள்ளீடு செய்ய கோருதல்

மேல்நிலை 2ம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள் திருத்தும் பணி 27.05.2020 முதல் நடைபெறுதல் – விடைத்தாள் திருத்தும் மையங்களுக்கு பாடவாரியாக வருகைபுரியும் ஆசிரியர்கள் விவரம் உள்ளீடு செய்ய கோருதல்

ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு/நகரவை/நிதியுதவி/ மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள்  கவனத்திற்கு, COVID 19 வைரஸ் தொற்று முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையின் பொருட்டு அனைத்து விடைத்தாள் திருத்தும் ஆசிரியர்களின் நலன் கருதி மேல்நிலைப் பொதுத்தேர்வு விடைத்தாட்கள் திருத்தும் மையங்களின் எண்ணிக்கை அரசு தேர்வுத்துறையின் மூலம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, எந்த ஒரு ஆசிரியரும் விடுபடாமல் 27.05.2020 (27.05.2020 அன்று CE/SO மற்றும் 28.05.2020 அன்று AEs) முதல் நடைபெறவுள்ள விடைத்தாள் திருத்தும் பணிக்கு தங்களை ஈடுபடுத்திக்கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். அதன் பொருட்டு ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு/நகரவை/நிதியுதவி/ மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் முதுகலை ஆசிரியர்களின் இருப்பிட வசதிக்கேற்ப, ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள
All CATEGORIES OF HSS HMs AND MATRIC HSS PRINCIPALS – ENTER THE DETAILS OF 11TH STANDARD STUDENTS BEFORE 12.00 NOON TODAY

All CATEGORIES OF HSS HMs AND MATRIC HSS PRINCIPALS – ENTER THE DETAILS OF 11TH STANDARD STUDENTS BEFORE 12.00 NOON TODAY

அனைத்துவகை மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு, தங்கள் பள்ளியில் 11ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களில் வேறு மாவட்டத்திலிருந்து பயிலும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை விடுதியில் தங்கி படிக்கும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை நாளது தேதியில் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியிலிருந்து பயிலும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வேறு மாநிலத்திலிருந்து வந்து பயிலும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை ஆகிய விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்புகளை Click செய்து உடனடியாக இன்று நன்பகல் 12.00 மணிக்குள் உள்ளீடு செய்யும்படி அனைத்துவகை உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ மெட்ரிக் பள்ளிகள் முதல்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். எவரும் இல்லை எனில் பள்ளியின் எண் மற்றும் பெயரை உள்ளீடு செய்தபின் 'மாவட்டம் /மாநிலம் ' என்ற கலத்தில் NIL எனவும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை என்ற இடத்தில் '0' என்றும்
அனைத்து அரசு/ நகரவை உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கான மார்ச் 2020 மாத சம்பளம் பெற்று வழங்கிய விவரத்தை EMIS இணைய தளத்தில் இன்று (29.04.2020) மாலை 5.00 மணிக்குள் உள்ளீடு செய்ய தெரிவித்தல்

அனைத்து அரசு/ நகரவை உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கான மார்ச் 2020 மாத சம்பளம் பெற்று வழங்கிய விவரத்தை EMIS இணைய தளத்தில் இன்று (29.04.2020) மாலை 5.00 மணிக்குள் உள்ளீடு செய்ய தெரிவித்தல்

அனைத்து அரசு/ நகரவை உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு, தங்கள் பள்ளியில் பணிபுரியும் பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கான மார்ச் 2020 மாத சம்பளம் பெற்று வழங்கிய விவரத்தை EMIS இணைய தளத்தில் இன்று (29.04.2020)மாலை 5.00 மணிக்குள் உள்ளீடு செய்யும்படி அனைத்து அரசு/ நகரவை உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.
நினைவூட்டு – ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள – பள்ளிக்கல்வி இயக்கத்தின் கீழ இயங்கும் அரசு/ அரசு நிதயுதவி உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் – முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு ஒரு நாள் சம்பளத்தை அளித்தல் சார்பான விவரத்தை உள்ளீடு செய்ய தெரிவித்தல்

நினைவூட்டு – ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள – பள்ளிக்கல்வி இயக்கத்தின் கீழ இயங்கும் அரசு/ அரசு நிதயுதவி உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் – முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு ஒரு நாள் சம்பளத்தை அளித்தல் சார்பான விவரத்தை உள்ளீடு செய்ய தெரிவித்தல்

ஓருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவிபெறும் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு,, இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள  அரசாணை 41-ஐ பதிவிறக்கம் செய்து கொரோனா சார்பாக விருப்பமுள்ளவர்கள் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு ஒரு நாள் சம்பளத்தை அளித்தல் சார்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளை பின்பற்றி இணைப்பிணை Click செய்து படிவத்தில் விவரங்களை உள்ளீடு செய்யும்படி ஓருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவிபெறும் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் இதுநாள் வரை சில பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் விவரங்களை உள்ளீடு செய்யாமல் உள்ளனர். எனவே, உடனடியாக இணைப்பில் உள்ள பள்ளிகளின் (இணைப்பில் உள்ள பள்ளிகள் மட்டும்) தலைமையாசிரியர்கள்  இன்று பிற்பகல் 2.00 மணிக்குள் மறு நினைவூட்டிற்கு இடமின்ற
DEE – ஓருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் -ஒருநாள் சம்பளத்தினை முதலமைச்சரின் நிவாரண நிதிக்கு அளித்தல் சார்பான விவரம் கோருதல்

DEE – ஓருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் -ஒருநாள் சம்பளத்தினை முதலமைச்சரின் நிவாரண நிதிக்கு அளித்தல் சார்பான விவரம் கோருதல்

ஓருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த அனைத்து மாவட்டக்கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் வட்டாரக்கல்வி அலுவலர்களுக்கு, இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அரசாணை 41-ஐ பதிவிறக்கம் செய்து கொரோனா சார்பாக விருப்பமுள்ளவர்கள் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு ஒரு நாள் சம்பளத்தை அளித்தல் சார்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளை பின்பற்றி இணைப்பிணை Click செய்து படிவத்தில் விவரங்களை உள்ளீடு செய்யும்படி ஓருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த அனைத்து மாவட்டக்கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் வட்டாரக்கல்வி அலுவலர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE G.O. CLICK HERE TO ENTER THE DETAILS முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.