மற்ற செய்திகள்

அரசு/நகரவை/ நிதியுதவி/ உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் அனைத்துவகை ஆசிரியர்கள் 09.03.2020க்கு முன்னர் உயர் கல்வித் தகுதி பெற்றவர்கள்/ ஊக்க ஊதிய உயர்வு பெறாதவர்கள் விவரங்களை உரிய படிவத்தில் பூர்த்தி செய்து இரு நகல்களில் கோரப்பட்டது- இதுவரை சமர்ப்பிக்காத கீழ்காணும் தலைமையாசிரியர்கள் உடன் நேரில் சமர்ப்பிக்க தெரிவித்தல்

Click here to Download the Pending School List

குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச்சட்டம் – 2009ன்படி 2020-2021ஆம் கல்வியாண்டில் இரண்டாம் கட்டமாக தெரிவு செய்யப்ட்ட மாணவர்கள் விவரம் EMIS இணையதளத்தில் உள்ளீடு செய்ய கோருதல்

அனைத்து மழலையர் மற்றும் தொடக்கபள்ளி, மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு, குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச்சட்டம் – 2009ன்படி 2020-2021ஆம் கல்வியாண்டில் இரண்டாம் கட்டமாக தெரிவு செய்யப்ட்ட மாணவர்கள் விவரம் EMIS இணையதளத்தில் உள்ளீடு செய்ய கோருதல் சார்பாக இணைப்பிலுள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து செயல்முறைகளில் தெரிவித்துள்ளவாறு செயல்பட அனைத்து மழலையர் மற்றும் தொடக்கபள்ளி, மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இது மிகவும் அவசரம் CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS முதன்மைக் கல்வி அலுவலர், வேலூர்
NMMSS 2020-2021 ஆண்டிற்கான உதவித்தொகை புதுப்பித்தல் பணி மேற்கொள்ள உடன் கோருதல்

NMMSS 2020-2021 ஆண்டிற்கான உதவித்தொகை புதுப்பித்தல் பணி மேற்கொள்ள உடன் கோருதல்

இணைப்பில் காணும் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு 2020-2021 NMMSS கல்வித் உதவித் தொகை புதுப்பித்தல் பணி செய்யாத பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் 29-10-2020ற்குள் உடன் அப்பணியினை உடன் மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இப்பணி 29-10-2020 அன்றுடன் புதுப்பித்தல் பணி இணையதளத்தில் முடிவடையவுள்ளது எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.  தங்கள் பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களின் புதுப்பித்தல் பணியினை மாணவர்கள் அளவிலும், பள்ளியின் அளவிலும் 29-10-2020ற்குள்  மேற்கொள்ள வேண்டும் என   திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. குறிப்பு 29-10-2020ற்கு பிறகு புதுப்பித்தல் பணி மேற்கொள்ள கால அவகாசம் வழங்க இயலாது என பள்ளிக் கல்வி இயக்ககத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுப்பித்தல் பணி உரிய நேரத்திற்குள் மேற்கொள்ள வில்லை என்றால் சார்ந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியரே முழுபொறுப்பு ஏற்க்கப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. இணைப்ப

PENDING SCHOOL LIST AS ON 23-10-2020 TO REGISTER IN NSP PORTAL-REG

இணைப்பில் உள்ள பள்ளிகள் NSP (NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL) பதிவு செய்ய  ஏதுவாக வேலூர்,  ஈ.வே.ரா.நாகம்மை(ம) மேல்நிலைப்பள்ளியில்(EVRN (Girls) HSS)   23.10.2020 மற்றும் 24.10.2020 ஆகிய இரண்டு நாட்களுக்கு  காலை 10.00 முதல் நடைபெறும் முகாமில் சார்ந்த பள்ளி தலைமையாசிரியர் அல்லது தலைமையாசிரியரால் நியமனம் செய்யப்படும் ஒரு பொறுப்பாசிரியரின் SCHOOL NODAL ) ஆதார் அட்டை மற்றும் இரண்டு பாஸ்போர்ட் புகைப்பட நகல்கள் மற்றும் பள்ளி முத்திரையுடன் ஈ.வே.ரா.நாகம்மை(ம) மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு(EVRN (Girls) HSS) கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PENDING  SCHOOL LIST AS ON 23-10-2020 முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.

பள்ளிப்படிப்பு, பள்ளி மேற்படிப்பு மற்றும் தகுதி (ம) வருவாய் அடிப்படையிலான கல்வி உதவித்தொகை திட்டம் 2020-2021ஆம் ஆண்டிற்கு நடைமுறைப்படுத்துதல்- 23.10.2020 மற்றும் 24.10.2020 ஆகிய இரண்டு நாட்களுக்கு காலை 10.00 முதல் வேலூர், ஈ.வே.ரா.நாகம்மை(ம) மேல்நிலைப்பள்ளி(EVRN (Girls) HSS) யில் முகாம் நடைபெறுதல் – சார்பாக

பள்ளிப்படிப்பு, பள்ளி மேற்படிப்பு மற்றும் தகுதி (ம) வருவாய் அடிப்படையிலான கல்வி உதவித்தொகை திட்டம் 2020-2021ஆம் ஆண்டிற்கு நடைமுறைப்படுத்துதல்- இணைப்பில் உள்ள பள்ளிகள் NSP (NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL) பதிவு செய்ய  ஏதுவாக வேலூர்,  ஈ.வே.ரா.நாகம்மை(ம) மேல்நிலைப்பள்ளியில்(EVRN (Girls) HSS)   23.10.2020 மற்றும் 24.10.2020 ஆகிய இரண்டு நாட்களுக்கு  காலை 10.00 முதல் நடைபெறும் முகாமில் சார்ந்த பள்ளி தலைமையாசிரியர் அல்லது தலைமையாசிரியரால் நியமனம் செய்யப்படும் ஒரு பொறுப்பாசிரியரின் SCHOOL NODAL ) ஆதார் அட்டை மற்றும் இரண்டு பாஸ்போர்ட் புகைப்பட நகல்கள் மற்றும் பள்ளி முத்திரையுடன் ஈ.வே.ரா.நாகம்மை(ம) மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு(EVRN (Girls) HSS) கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE LIST முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.

Satish Dhawan Space Center, ISRO, Srihatikota is organizing competitions for School and college students from Oct 5th to Oct 9th through online mode.

TO ALL CATEGORIES OF SCHOOL HEADMASTERS/ PRINICPALS, Satish Dhawan Space Center, ISRO, Srihatikota is organizing competitions for School and college students from Oct 5th to Oct 9th through online mode. The link for registration  is https://wsw.shar.gov.in The WSW 2019 pamphlet is attached for your reference. Please circulate to all the school students and teachers. About World Space Week: World Space Week is an international celebration of Space Science and Technology, and their contribution to the betterment of human conditions. Every year, 4th to 10th October is being celebrated by more than 70 nations as World Space Week in commemoration of the launch of the first man-made Earth Satellite, Sputnik-I on 4th October, 1957 and the signing of treaty on principles governin
அரசு உதவிபெறும் / பகுதி உதவி பெறும் / உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் / தாளாளர் / செயலர்கள் கவனத்திற்கு-தொடர் அங்கீகாரம் வழங்குதல் சார்பாக 07.10.2020 மற்றும் 08.10.2020 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் காட்பாடி காந்திநகர் ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி அலுவலகத்தில் ஜமாபந்தி நடைபெறுதல்.

அரசு உதவிபெறும் / பகுதி உதவி பெறும் / உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் / தாளாளர் / செயலர்கள் கவனத்திற்கு-தொடர் அங்கீகாரம் வழங்குதல் சார்பாக 07.10.2020 மற்றும் 08.10.2020 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் காட்பாடி காந்திநகர் ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி அலுவலகத்தில் ஜமாபந்தி நடைபெறுதல்.

தொடர் அங்கீகாரம் - அரசு உதவிபெறும் / பகுதி உதவி பெறும் / உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளிகளுக்கு(6-12) தொடர் அங்கீகாரம் வழங்குதல் சார்பான ஜமாபந்தி  காட்பாடி காந்திநகர் ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி அலுவலகத்தில் 07.10.2020 மற்றும் 08.10.2020 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் நடைபெறவுள்ளது.  30.05.2020 உடன் தொடர் அங்கீகாரம் முடியும் பள்ளிகள் அல்லது அதற்கு முன்பே தொடர் முடிந்த பள்ளிகளும் இணைப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நாட்களில் தொடர் அங்கீகாரம் சார்பான உரிய கருத்துருவுடன் கலந்துகொள்ளுமாறு சார்ந்த அரசு உதவிபெறும் / பகுதி உதவி பெறும் / உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் / தாளாளர் / செயலர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS CLICK HERE TO DOWNLOAD THE LIST OF SCHOOLS முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.

பள்ளிப்படிப்பு, பள்ளி மேற்படிப்பு மற்றும் தகுதி (ம) வருவாய் அடிப்படையிலான கல்வி உதவித்தொகை திட்டம் 2020-2021ஆம் ஆண்டிற்கு நடைமுறைப்படுத்துதல்- இணைப்பில் உள்ள பள்ளிகள்(25.09.2020 அன்று பதிவு செய்தவர்கள் தவர்த்து) NSP (NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL) இணைய தளத்தில் பதிவு செய்தல் சார்பான முகாம் காட்பாடி, காந்திநகர், ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி அலுவலகத்தில் ( SSA OFFICE) 26.09.2020 மற்றும் 28.09.2020 ஆகிய இரண்டு நாட்களுக்கு காலை 9.00 முதல் நடைபெறுதல்.

சார்ந்த பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கவனத்திற்கு (பட்டியல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது) பள்ளிப்படிப்பு, பள்ளி மேற்படிப்பு மற்றும் தகுதி (ம) வருவாய் அடிப்படையிலான கல்வி உதவித்தொகை திட்டம் 2020-2021ஆம் ஆண்டிற்கு நடைமுறைப்படுத்துதல்- 25.09.2020 அன்றைய முகாமிற்கு வருகை புரியாத பள்ளிகள் NSP (NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL) இணைய தளத்தில் பதிவு செய்தல் சார்பான முகாம்  காட்பாடி, காந்திநகர், ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி அலுவலகத்தில் ( SSA OFFICE)  26.09.2020 மற்றும் 28.09.2020 ஆகிய இரண்டு நாட்களுக்கு காலை 9.00 முதல் நடைபெறவுள்ளது. தலைமையாசிரியர் அல்லது தலைமையாசிரியரால் நியமனம் செய்யப்படும் ஒரு பொறுப்பாசிரியர் SCHOOL NODAL ) ஆதார் அட்டை மற்றும் இரண்டு பாஸ்போர்ட் புகைப்பட நகல்கள் மற்றும் பள்ளி முத்திரையுடன் காட்பாடி, காந்திநகர், ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி அலுவலகத்திற்கு ( SSA OFFICE)க்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப

அனைத்து மெட்ரிக் / நர்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளி முதல்வர்/தலைமை ஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு

வேலூர் மாவட்டத்தில் 2019-2020ம் கல்வியாண்டில் புதிதாக துவங்கிய மெட்ரிக்/நர்சரி பள்ளிகள் மற்றும் ஏற்கனவே செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் மெட்ரிக்/நர்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளிகள் இதுவரை தனியார் பள்ளிகள் கட்டண நிர்ணயக் குழுவிற்கு ஆஜராகாத பள்ளிகள் விவரம் சார்ந்த மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் / வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் அலுவலகத்தில் 15-09-2020 அன்று மாலைக்குள் சமர்பிக்குமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும் 2019-2020ம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவீனங்களின் அடிப்படையில் 2020-2021,2021-2022 மற்றும் 2022-2023 நிதயாண்டுகளுக்கான கல்வி கட்டணத்திற்கான உரிய கருத்துருவினை 25.09.2020க்குள் "tnfeecommittee.com" என்ற கட்டண நிர்ணயக்குழுவின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்திட சார்ந்த மெட்ரிக் / நர்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளி முதல்வர் / தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது. முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் வேலூர்.