2019-2020ம் நிதியாண்டு – அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் உடல் மற்றும் மனவளம் மேம்படுத்துதல் – உடற்கல்வி இயக்குநர்/ உடற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு மனவளக்கலை யோகா பயிற்சி அளித்தல்

அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கவனத்திற்கு,

2019-2020ம் நிதியாண்டு – அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் உடல் மற்றும் மனவளம் மேம்படுத்துதல் – உடற்கல்வி இயக்குநர்/ உடற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு மனவளக்கலை யோகா பயிற்சி அளித்தல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்