2018-19ம் கல்வி ஆண்டிற்கு-அரசு/நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கான பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு சுழற்சி பட்டியல்

 

2018-19ம் கல்வி ஆண்டிற்கு-அரசு/நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கான பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு சுழற்சி பட்டியல் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

செயல்முறைகளில் தெரிவித்துள்ளபடி கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ளும்படிஆசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE HSS HM Panel 11.6.2018

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.