12-ம் வகுப்பு அரசு/ அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் அறிவியல் / கணக்கு மற்றும் கலைப்பிரிவில் பயிலும் மாணவர்களில் (CA) பட்டய கணக்காளர் பயில ஆர்வமுள்ள மாணவர்களை தெரிவு செய்து 13.02.2020 அன்று 4.00 மணிக்குள் தனி நபர் மூலம் அனுப்பிவைக்க மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு தெரிவித்தல்

அரசு/ அரசு உதவிபெறும் பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்,

12-ம் வகுப்பு அரசு/ அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் அறிவியல் / கணக்கு மற்றும் கலைப்பிரிவில் பயிலும் மாணவர்களில் (CA) பட்டய கணக்காளர் பயில ஆர்வமுள்ள மாணவர்களை தெரிவு செய்து இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து 13.02.2020  அன்று 4.00 மணிக்குள் தனி நபர் மூலம் அனுப்பிவைக்க மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS AND FORM

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.