10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான சிறுதேர்வு புத்தகங்களை வினாத்தாள் பகிர்வு மையங்களில் பெற்றுக்கொள்ள தெரிவித்தல்

அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு,

சிறுத்தேர்வு புத்தகங்கள் 10ஆம் வகுப்பு தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம் மற்றும் 12ம் வகுப்பு இயற்பியல், கணிதம், கணக்குப்பதிவியல், வணிகவியல் ஆகியவை வினாத்தாள் பகிர்வு மையங்களில் பெறப்பட்டுள்ளது. சார்ந்த பள்ளிகள் பெற்று மாணவ/ மாணவிகளுக்கு நாளையே வழங்கி பாட ஆசிரியர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து மாலை நேர வகுப்புகளில் பயிற்சி அளித்து சிறுத்தேர்வுகளை நடத்தி மதிப்பெண்களை பதிவேட்டில் பதிவு செய்வதை உறுதிச் செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

 

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.