01.08.2017 நிலவரப்படி பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடம் – ஆசிரியரின்றி உபரியாகவுள்ள பணியிடங்கள் சரண் செய்யப்பட்ட ஆணை 12.03.2019 அன்று வழங்குதல் – சார்பு

பெறுநர்

சார்ந்த அரசு / நகரவை உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளி

தலைமையாசிரியர்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD

LETTER & SCHOOL NAME LIST