01.08.2017 நிலவரப்படி பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடம் – ஆசிரியரின்றி உபரியாகவுள்ள பணியிடங்கள் சரண் செய்யப்பட்ட ஆணை (15.02.2019 அன்று 65 பள்ளிகள் மட்டும்) வழங்குதல் – சார்பு

பெறுநர்

சார்ந்த அரசு / நகரவை உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளி

தலைமையாசிரியர்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD

LETTER & SCHOOL NAME LIST