01.01.2018 நிலவரப்படி பணிமாறுதல் மூலம் (உருது மற்றும் தெலுங்கு)முதுகலை ஆசிரியராக பதவி உயர்வு – தகுதி வாய்ந்தோர் – கோருதல்

அரசு / நகரவை உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளி

தலைமையாசிரியர்கள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD

LETTER

FORMAT 1

FORMAT 1

FORMAT 2