வேலூர் மாவட்டம் – 2019-20ம் கல்வியாண்டு – Rashtriya Avishkaar Abhiyan (RAA) – வெளி மாநில அறிவியல் மையங்களை பார்வையிட மாணவர்களை அழைத்துச் செல்லுதல் – மாணவர்களின் விவரம் – CEO Website Online-ல் பதிவு செய்தல்

அனைத்து அர உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கவனத்திற்கு,

2019-20ம் கல்வியாண்டு  Rashtriya Avishkaar Abhiyan (RAA)  வெளி மாநில அறிவியல் மையங்களை பார்வையிட மாணவர்களை அழைத்துச் செல்லுதல் – மாணவர்களின் விவரம் – CEO Website Online-ல் பதிவு செய்தல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்து அர உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO ENTER THE DETAILS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.