வேலூர் நகராட்சியில் உள்ள அனைத்து வகை பள்ளிகளில் வேலூர் ரோட்டரி கிளப் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அனுமதித்தல்

வேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கவனத்திற்கு,

வேலூர் நகராட்சியில் உள்ள அனைத்து வகை பள்ளிகளில் வேலூர் ரோட்டரி கிளப் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அனுமதித்தல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி வேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்  கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.