மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வு – புதிய பாடத்திட்டத்தில் மேல்நிலை (+1) வகுப்பு மாதிரி வினாத்தாள்கள் வழங்குதல்

அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்களுக்கு,

மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வு – புதிய பாடத்திட்டத்தில் மேல்நிலை  (+1) வகுப்பு மாதிரி வினாத்தாள்கள் வழங்குதல் சார்பாக பள்ளிக்கல்வி  இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள் மற்றும் +1 வகுப்பிற்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மேலும் இவ்வினாத்தாட்களை  www.tnscert.org என்ற இணைய தள முகவரியிலும் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்,

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS AND MODEL (+1) MODEL QUESTION PAPERS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.