மேல்நிலை பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 – புவியியல் பாடம் முதன்மை விடைத்தாளுடன் உலக வரைப்படம் இணைத்தல் சார்பான சுற்றறிக்கை

மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு

 

மார்ச் 2019ல் நடைபெறவுள்ள மேல்நிலை பொதுத் தேர்வு புவியியல் பாட முதன்மைக் விடைத்தாளுடன் உலக வரைப்படம் இணைத்தல் சார்பாக இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள சென்னை அரசுத் தேர்வுகளின் இயக்குநரின் கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளபடி செயல்படுமாறு அனைத்து மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இணைப்பு

Main Sheet Instructions – Geography

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்,

வேலுர்.

 

பெறுநர்,

அனைத்து மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள்

 

நகல்

மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்

அரக்கோணம் / இராணிப்பேட்டை / வேலுர் / வாணியம்பாடி / திருப்பத்துர் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது.