மெட்ரிகுலேசன்/மெட்ரிகுலேசன் மேல்நிலைப்பள்ளிகளுக்கான கூட்டம் கல்வி மாவட்டங்களில் 11.07.2019 அன்று நடைபெறுதல்- பள்ளி முதல்வர்கள் கலந்துகொள்ள தெரிவித்தல்

அனைத்து மெட்ரிக்பள்ளி முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு,

 

மெட்ரிகுலேசன்/மெட்ரிகுலேசன் மேல்நிலைப்பள்ளிகளுக்கான கூட்டம் கல்வி மாவட்டங்களில் 11.07.2019 அன்று பிற்பகல் 2.00 மணிக்கு  நடைபெறவுள்ளது. அனைத்து மெட்ரிக்பள்ளி முதல்வர்கள்  முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகளில் தெரிவித்துள்ள விவரங்களுடன் கலந்துகொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்