மிக மிக அவசரம் NEET உண்டு உறைவிடம் பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட மாணவர்களை 16.04.2019 மாலை பெற்றோர்கள் மாணவர்களை அழைத்து வருதல் – சார்பு

பெறுநர்

அரசு / நிதியுதவி மேல்நிலைப்பள்ளி,

தலைமையாசிரியர்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD

LETTER