மிக மிக அவசரம் – EMIS entry – School Profile, Teachers Profile உள்ளீடு செய்யப்பட்ட விவரங்களை காட்பாடி வி.ஐ.டி பல்கலைக் கழகத்தில் 17.05.2019 அன்று நடைபெற்ற சரிபார்ப்பின் போது சமர்ப்பிக்காத பள்ளிகள் நாளை (22.05.2019) மாலை 5.00 மணிக்குள் ஒப்படைக்கக் கோருதல் சார்பாக

சார்ந்த அரசு, அரசு உதவி பெறும் உயர் மற்றும் மேல்நிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள்,

EMIS entry – School Profile, Teachers Profile உள்ளீடு செய்யப்பட்ட விவரங்களை காட்பாடி வி.ஐ.டி பல்கலைக் கழகத்தில் 17.05.2019 அன்று நடைபெற்ற சரிபார்ப்பின் போது School Profile, Teachers Profile நகலினை சமர்ப்பிக்காத பள்ளிகள் நாளை (22.05.2019) மாலை 5.00 மணிக்குள் இவ்வலுவலக இ3 பிரிவில் நேரில் ஒப்படைக்குமாறு சார்ந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். தவறும்பட்சத்தில் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளுக்கு சார்ந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியரே முழு பொறுப்பேற்க நேரிடும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PENDING SCHOOL LIST

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FORMAT

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர், வேலூர்.