மிக மிக அவசரம் CA தேர்வு எழுத +2 பயிலும் மாணவர்களின் பெயர்களை படிவத்தில் பூர்த்தி செய்து அனுப்ப கோருதல் –சார்பு

பெறுநர்

அரசு / அரசு நிதியுதவி பெறும் மேல்நிலைப்பள்ளி

தலைமையாசிரியர்கள்.

LETTER

INSTRUCTION