// மிக மிக அவசரம் // சிறப்பு ஊக்கத் தொகை (POWER FINANCE) – 2018-2019ம் கல்வியாண்டில் 12ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ / மாணவியர்களின் வங்கி கணக்கு விவரம் கோருதல் – சார்பு.

பெறுநர்

அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப்பள்ளி,

தலைமையாசிரியர்கள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD

LETTER

CERTIFICATE

FORMAT