மிக மிக அவசரம் – சிறப்பு ஊக்கத்தொகை (SPECIAL CASH INCENTIVE) – அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் 2018 – 2019 கல்வி ஆண்டில் 12 ஆம் வகுப்பு பயின்ற மாணவர்களின் வங்கி கணக்கு விவரங்கள் EMIS இணையதளத்தில் உள்ளீடு செய்யாத பள்ளிகள் 18.04.2019 க்குள் உடனடியாக உள்ளீடு செய்ய தெரிவித்தல் சார்பாக

 

அனைத்து அரசு, அரசு உதவி பெறும்  மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு,

அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் (நிதியுதவி பிரிவுகள்) மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 2018 – 2019 கல்வி ஆண்டில் 12 ஆம் வகுப்பு பயின்ற மாணவர்களுக்கு சிறப்பு ஊக்கத்தொகை (SPECIAL CASH INCENTIVE) பெற்று வழங்க ஏதுவாக வங்கி கணக்கு விவரங்கள் EMIS இணையதளத்தில் உள்ளீடு செய்ய வேண்டும் என CEO Website – ல் SCREENSHOT மூலம் 05.04.2019 அன்று தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் இணைப்பிலுள்ள பள்ளிகள் மட்டுமே  மாணவ, மாணவியர்களுக்கு பதிவுகள் மேற்கொண்டுள்ளனர். மேலும், இக்கல்வியாண்டில் மாணவர்களின் தேர்வு முடிவு நாளன்றே மாணவர்களின் சிறப்பு ஊக்கத்தொகை விடுவிக்கத் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதால் தலைமையாசிரியர்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி இப்பணியினை 18.4.2019 க்குள் மாணவர்களின் விவரங்ளை உள்ளீடு செய்து முடிக்குமாறு அனைத்து அரசு, அரசு உதவி பெறும்  மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE INSTRUCTION

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SPECIAL CASH INCENTIVE DETAILS ENTERED IN EMIS WEBSITE SCHOOL LIST

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர், வேலூர்.