பிப்ரவரி 2019ல் நடைபெறவுள்ள மேல்நிலை முதலாமாண்டு மற்றும் இரண்டாமாண்டு மாதிரி செய்முறைத் தேர்வு வினாத்தாள்

அனைத்து மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு

பிப்ரவரி 2019ல் நடைபெறவுள்ள மேல்நிலை முதலாமாண்டு மற்றும் இரண்டாமாண்டு  மாணவர்களுக்குண்டான மாதிரி செய்முறைத் தேர்வு வினாத்தாள் இத்துடன்இணைத்து அனுப்பலாகிறது என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

மாதிரி செய்முறைத் தேர்வு வினாத்தாட்கள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE model Practical question paper

bio bot2

botany 12

XI – Botany – Practical

XI – Bio-Botany – Practical

XI – General Mechanical

XI Std – Practical EMA B5 1

XI Std – Practical Zoology B5

XI Std – Tailoring B5 2

XII – General Mechanical 2

XII Std – Practical Electronics Equipments

XII Std – Practical EMA B5

XII Std – Practical Zoology B5

XII Std – Tailoring B5 1 

+1 model practical question computer application 2018-19

+1 model practical question computer science2018-19

+1 model practical question computer technology 2018-19

12std-computerscience model practical question2018-19

AGRI 12 th 2,2

AGRI 11th 2

AGRI 11th pg1

XII botany 12

XII bio bot

Acc Audit file 2018 12th Std

Acc Audit file 2018 11th Std

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்,

வேலுர்.

 

பெறுநர்,

அனைத்து மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள்

 

நகல்

மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்

அரக்கோணம் / இராணிப்பேட்டை / வேலுர் / வாணியம்பாடி / திருப்பத்துர் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது.