பள்ளி கல்வித்துறை சார்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறையில் பணிபுரியும் தலைமையாசிரியர்கள்/ ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.

பள்ளி கல்வித்துறை சார்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறையில் பணிபுரியும் தலைமையாசிரியர்கள்/ ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.

CEO, Vellore.