பள்ளிக்கல்வித் துறையின் அங்கீகாரம் பெற்றுள்ள அனைத்து சிறுபான்மையற்ற தனியார் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் (நர்சரி, பிரைமரி மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளிகள்) 25% ஒதுக்கீடு- 2019-20ஆம் கல்வி ஆண்டு சேர்க்கைக்கு நுழைவுநிலை வகுப்பில் 25% மாணவர்களின் எண்ணிக்கை (Intake Capacity) கோருதல்

அனைத்து நர்சரி, பிரைமரி மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்களுக்கு,

பள்ளிக்கல்வித் துறையின் அங்கீகாரம் பெற்றுள்ள அனைத்து சிறுபான்மையற்ற தனியார் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் (நர்சரி, பிரைமரி மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளிகள்) 25% ஒதுக்கீடு- 2019-20ஆம் கல்வி ஆண்டு சேர்க்கைக்கு நுழைவுநிலை வகுப்பில் 25% மாணவர்களின் எண்ணிக்கை (Intake Capacity) கோருதல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இணைப்பில் உள்ள படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து 29.03.2019 அன்று நர்சரி, பிரைமரி பள்ளி முதல்வர்கள் சார்நத் வட்டாரக்கல்வி அலுவலரிடமும், மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள்  சார்ந்த மாவட்டக்கல்வி அலுவலரிடமும் ஒப்படைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FORM

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.