நாளை 30.01.2019 அன்று நடைபெறவிருந்த ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்களுக்கான ஜமாபந்தி தற்காலிகமாக தள்ளி வைக்கப்படுகிறது. தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.