நாட்டு நலப்பணித்திட்டம்-2018-19ம் ஆண்டு திட்ட ஒதுக்கீடு இனவாரியாக 01.08.2018ல் உள்ளபடி தொண்டர்கள் விவரம் அனுப்ப கோரியது- +1 மற்றும் +2 வகுப்பு மாணவ/ மாணவிகளின் விவரங்களை சரியாக அனுப்பக் கோருதல்

சம்மந்தப்பட்ட பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள், (பட்டியல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது)

நாட்டு நலப்பணித்திட்டம்-2018-19ம் ஆண்டு திட்ட ஒதுக்கீடு இனவாரியாக 01.08.2018ல் உள்ளபடி தொண்டர்கள் விவரம் அனுப்ப கோரியது- +1 மற்றும் +2 வகுப்பு மாணவ/ மாணவிகளின் விவரங்களை உடனடியாக முதன்மைக்கல்விஅலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கும்படி சம்மந்தப்பட்ட பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FORMS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PENDING SCHOOL LIST

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.