தேர்வுகள்- மேல்நிலை இரண்டாமாண்டு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2020 – பள்ளி மாணவர்களுக்கான தேர்வுக் கட்டணத்தினை – தலைமைஆசிரியர்கள் ஆன்லைன் மூலமாக செலுத்த EDWIZE VELLORE இணையதளத்தில் 05.11.2019 அன்று பதிவிடப்பட்டது – கூடுதல் விவரங்கள் அனுப்புதல்

அனைத்து வகை அரசு/அரசு நிதியுதவி மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமைஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு

தேர்வுகள்- மேல்நிலை இரண்டாமாண்டு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2020 – பள்ளி மாணவர்களுக்கான தேர்வுக் கட்டணத்தினை – தலைமைஆசிரியர்கள் ஆன்லைன் மூலமாக  செலுத்த EDWIZE  VELLORE இணையதளத்தில் 05.11.2019 அன்று பதிவிடப்பட்டது – கூடுதல் விவரங்கள்  அனுப்புதல்-சார்பாக

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE REVISED FORM

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர், வேலூர்

பெறுநர்

அனைத்து வகை அரசு/அரசு நிதியுதவி மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமைஆசிரியர்கள்