தேர்தல் நடவடிக்கைகள் குறித்து எதிர்கால மற்றும் இளம் வாக்காளர்களிடையே போதிய வழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பள்ளிகளில்போட்டிகள் நடத்துவது மற்றும் நிபந்தனைகளை பின்பற்றக்கோருதல்

அனைத்துவகை பள்ளி த் தலைமையாசியரியர்களுக்கு,

தேர்தல் நடவடிக்கைகள் குறித்து எதிர்கால மற்றும் இளம் வாக்காளர்களிடையே போதிய வழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பள்ளிகளில்போட்டிகள் நடத்துவது மற்றும் நிபந்தனைகளை பின்பற்றக்கோருதல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து தக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE DECLARATION FORM

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.