தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம்-பள்ளி மாணவ/ மாணவிகளுக்கான திறன் வளர் பயிற்சி

அனைத்து அரசு/ அரசு நிதியுதவிபெறும் பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்,

 

தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம்-பள்ளி மாணவ/ மாணவிகளுக்கான திறன் வளர் பயிற்சி சார்பான செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து அதில் தெரிவித்துள்ள அறிவுரைகளை பின்பற்றி செயல்பட அனைத்து அரசு/ அரசு நிதியுதவிபெறும் பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE TNOU LETTER PAGE 1

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE TNOU LETTER PAGE 2

 

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.