சுகாதார விழிப்புணர்வு போட்டிகள் 31.07.2018 அன்று பள்ளிகளில் நடத்துதல் – நினைவூட்டு

அனைத்து வகை தலைமையாசிரியர்களுக்கு வணக்கம்,

31.07.2018 அன்று சுகாதாரப்போட்டிகள் நடத்துதல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள கோப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்து அறிவுரைகளை பின்பற்றி போட்டிகளை நடத்திடும்படி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்க.

CLICK HERE TO DOWNLOAD

LETTER

INSTRUCTIONS

 

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.