சிறப்புத் துணைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற 10ம் வகுப்பு மாணவர்கள் 11ம் வகுப்பில் சேர்க்கை செய்தல் தொடர்பாக.

அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும்  மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு

இத்துடன்இணைக்கப்பட்டுள்ள செயல்முறை கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ள விவரங்களை நடைமுறைப்படுத்துமாறு அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும்  மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள்  கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இணைப்பு

2585

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் வேலுர்

 

பெறுநர்

அனைத்து உயர் , மேல்நிலை  பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள்

நகல்

மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள்

வேலூர் தொடர் நடவடிக்கைக்காக அனுப்பலாகிறது.