கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் – முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் ஆசிரியர்கள், தேர்வு மையங்களில் தலைமையாசிரியர்கள்/ முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் – அறிக்கை கோருதல்

அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள்,

(தேர்வு மைய பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்)

கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் (Covid-19)  – முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் ஆசிரியர்கள், தேர்வு மையங்களில் தலைமையாசிரியர்கள்/ முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் அறிக்கை கோருதல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்  கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.