குழந்தை திருமண தடைச்சட்டம் 2006 – பள்ளி மாணவ/ மாணவியரிடையே உறுதிமொழி எடுத்தல்

அனைத்துவகை  பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கு,

 

குழந்தை திருமண தடைச்சட்டம் 2006ன்படி பள்ளி மாணவ மாணவிகளிடையே உறுதி மொழி எடுத்தல் சார்பாக இணைக்கப்பட்டுள்ள மாவட்ட ஆட்சியரின் கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளபடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அனைத்துவகை  பள்ளித் தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

வாரந்தோறும் முதல் வேலை நாள், காலைக் கூட்டத்தில் இணைப்பில் காணும் உறுதிமொழிகளை எடுத்துரைக்க தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE LETTER PAGE 1

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE LETTER PAGE 2

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE OATH

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.