கல்வி உதவித்தொகை- அரசு/அரசு உதவிபெறும் உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் 9,10ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களின் பழங்குடியினர் மாணவ மாணவியர்களின் பெயர்ப்பட்டியலை அனுப்பிவைக்க கோருதல்

அனைத்து அரசு/ அரசு உதவிபெறும் உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிதலைமையாசிரியர்கள்,

கல்வி உதவித்தொகை- அரசு/அரசு உதவிபெறும் உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் 9,10ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களின் பழங்குடியினர் மாணவ மாணவியர்களின் பெயர்ப்பட்டியலை அனுப்பிவைக்க கோருதல் சார்பாக செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து அதில் தெரிவித்துள்ள அறிவுரைகளை பின்பற்றி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அனைத்து அரசு/ அரசு உதவிபெறும் உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிதலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS & FORM

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PENDING SCHOOL LIST

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர்,வேலூர்.