ஊரக திறனாய்வு தேர்வு – தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள் விவரம் – உரிய படிவத்தில் பூர்த்தி செய்து ஒப்படைக்க செய்ய கோருதல் – சார்பு

பெறுநர்

ஊரகப் பகுதி அரசு / அரசு நிதியுதவி பெறும்

உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD

LETTER

STUDENT LIST 2018

2019 STUDENT LIST 

STUDENT LIST 2016 TO 2018