ஆசிரியர்களின் பல்வேறு அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் சார்ந்த வருகை பதிவு விவரம் கோருதல்

அனைத்து பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் வட்டாரக்கல்வி அலுவலர்கள் கவனத்திற்கு,

பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் தொடக்கக்கல்வித்துறையில் உள்ள பள்ளிகளில் பணிபுரியும் அனைத்து ஆசிரியர்கள் சார்ந்த நிர்வாகிகள் வருகை சார்ந்த பதிவினை கீழ்கண்ட இணைப்பினை CLICK  செய்து உடனடியாக இன்று மாலை 4.00 மணிக்குள் உள்ளீடு செய்யும்படி சார்ந்த பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

எவரும் இல்லை எனில் ‘இன்மை’ அறிக்கையினை உள்ளிடு செய்யும்படி  அனைத்து வகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தொடக்கக்கல்வித்துறை சார்பாக சார்ந்த வட்டாரக்கல்வி அலுவலர்கள் தலைமையாசிரியரிடமிருந்து பெற்று உடனடியாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பினை CLICK செய்து விவரங்களை  உள்ளீடு செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இவ்விவரத்தினை அரசுக்கு அனுப்ப வேண்டியுள்ளதால் உடனடியாக பெற்று இன்று (10.07.2019) மாலை 4.00 மணிக்குள் உள்ளீடுசெய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மேலும் அனைத்து தலைமையாசிரியர்கள்/ வட்டாரக்கல்வி அலுவலர்கள் இணைப்பில் உள்ள படிவத்தினை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து இவ்வலுவலக ‘அ1’ பிரிவில் ஒப்படைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FORM (FILL THE FORM AND HANDOVER IN THE ‘A1’ SECTION)

CLICK HERE TO ENTER THE DETAILS