அறிவியல் நகரம் 2019-20ம் கல்வியாண்டில் சிறந்த அறிவியல் ஆசிரியர்களுக்கு விருது வழங்கிட கருத்துருக்கள் அனுப்ப கோருதல்

/REMINDER -3/

அனைத்து அரசு/ அரசு நிதிஉதவிபெறும் உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கவனத்திற்கு,

அறிவியல் நகரம் 2019-20ம் கல்வியாண்டில் சிறந்த அறிவியல் ஆசிரியர்களுக்கு விருது வழங்கிட கருத்துருக்கள் அனுப்ப கோருதல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்து அரசு/ அரசு நிதிஉதவிபெறும் உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் , வேலூர்.