அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் மேல்நிலைப்பள்ளி-உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள்- வேலூர் (CMC) கிறிஸ்துவ கல்லூரி- நடத்தும் விளையாட்டு போட்டிகள்- பங்கேற்க செய்தல்

அனைத்து அரசு/ அரசு உதவிபெறும் பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கவனத்திற்கு,

அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் மேல்நிலைப்பள்ளி-உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள்- வேலூர் (CMC)  கிறிஸ்துவ கல்லூரி- நடத்தும் விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்க செய்தல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள கோப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்து செயல்முறைகளில் தெரிவித்துள்ளபடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்து அரசு/ அரசு உதவிபெறும் பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்  கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE ATTACHMENT

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.