அரசு/ நகரவை/ நிதியுதவி மற்றும் சி.பி.எஸ்.இ/ ஐ.சி.எஸ்.இ. மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளிகள் – பள்ளி மாணவர்கள் “Momo Challenge” என்கிற அபாயகரமான இணையதள விளையாட்டைத் தங்கள் கைப்பேசியில் விளையாடுவதைத் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை – அறிவுரை வழங்குதல்

அரசு/ நகரவை/ நிதியுதவி மற்றும் சி.பி.எஸ்.இ/ ஐ.சி.எஸ்.இ. மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளிகள்  தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்களுக்கு,

பள்ளி மாணவர்கள் “Momo Challenge” என்கிற அபாயகரமான இணையதள விளையாட்டைத் தங்கள் கைப்பேசியில் விளையாடுவதைத் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை – அறிவுரை வழங்குதல்  சார்பாக முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அரசு/ நகரவை/ நிதியுதவி மற்றும் சி.பி.எஸ்.இ/ ஐ.சி.எஸ்.இ. மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.