அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் மாணவர்களின் நலன் கருதி கழிவறைகளை சுத்தமாக மற்றும் சுகாதாரமான நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

தொடக்க / நடுநிலை / அரசு / அரசு நிதியுதவி உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD

3737-A5