அனைத்து மேல்நிலை தலைமை ஆசிரியர்கள் , மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள் தனி கவனம்

அனைத்து மேல்நிலை தலைமை ஆசிரியர்கள் , மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள் தனி கவனம் தேர்வுகள் அவசரம்

+ 2 மைய மதிப்பீட்டு முகாம் – பாட உதவித் தேர்வாளர்கள் நியமனம்

(மிக அவசரம்)

மேல்நிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் தங்கள் பள்ளியில் உள்ள கணிதம், தமிழ், ஆங்கிலம், வணிகவியல், வரலாறு பாட அனைத்து முதுகலை ஆசிரியர்களை உடன் பணியிலிருந்து விடுவிக்குமாறு அனைத்து மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் நிதியுதவிப் பள்ளி உட்பட மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள் கேட்டுகொள்ளப்படுகிறார்கள். (வணிகவியல் பாட முதுகலை ஆசிரியர்களை கட்டாயம் பணியிலிருந்து விடுவித்து அனுப்ப வேண்டும்.)

 

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்,

வேலுர்

 

பெறுநர்

மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் (நிதியுதவி பள்ளி உட்பட)

மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள்

 

நகல்

மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்

வேலுர் / திருப்பத்துர் / அரக்கோணம் / இராணிப்பேட்டை / வாணியம்பாடி

 

தங்கள் ஆளுகைக்கீழ் உள்ள அனைத்து மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் முதுகலை ஆசிரியர்களை உடன் பணியிலிருந்து விடுவித்து அனுப்ப சார்ந்த தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுரை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.