நினைவூட்டு -1-அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளிகள்/ நடுநிலைப்பள்ளிகள், கிராம ஊராட்சிகளின் எல்லைகளில் உள்ள அனைத்து அரசு உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளிகள் மற்றம் ஆதிதிராவிடல் நல பள்ளிகளில் உள்ள கழிவறை பராமரிக்க ஆகும் செலவினங்கள் மற்றும் VPRC மூலம் நியமனம் செய்யப்பட்டு பணிபுரிந்துவரும் பணியாளருக்கு நிதி வழங்குதல் மற்றும் பணியாளர்கள் நியமனம் செய்ய பள்ளிகளின் விவரம் கோருதல்

அனைத்துவகை அரசு/நகரவை/ஆதிதிராவிடர் நல/வனத்துறை தொடக்க/நடுநிலை/உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கவனத்திற்கு,

அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளிகள்/ நடுநிலைப்பள்ளிகள், கிராம ஊராட்சிகளின் எல்லைகளில் உள்ள அனைத்து அரசு உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளிகள் மற்றம் ஆதிதிராவிடல் நல பள்ளிகளில் உள்ள கழிவறை பராமரிக்க ஆகும் செலவினங்கள் மற்றும் VPRC மூலம்  நியமனம் செய்யப்பட்டு பணிபுரிந்துவரும் பணியாளருக்கு நிதி வழங்குதல் மற்றும் பணியாளர்கள் நியமனம் செய்ய பள்ளிகளின் விவரம் கோருதல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO ENTER THE DETAILS

CLICK HERE TO ENTER THE SCHOOL DETAIL

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்