அனைத்துவகை பள்ளிகளில் சுதந்திர தினவிழா 2019 வருகின்ற 15.08.2019 (வியாழக்கிழமை) அன்று சுதந்திர தின விழாவினை அனைத்து அலுவலகங்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் மிக சிறப்பாக கொண்டாடுதல்

அனைத்துவகை உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு,

அனைத்துவகை பள்ளிகளில் சுதந்திர தினவிழா 2019 வருகின்ற 15.08.2019 (வியாழக்கிழமை) அன்று சுதந்திர தின விழாவினை அனைத்து அலுவலகங்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் மிக சிறப்பாக கொண்டாடுதல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து அதில் தெரிவித்துள்ள அறிவுரைகளை பின்பற்றி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்துவகை உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.