அனைத்துவகை தலைமையாசிரியர்களுக்கு – தலைமையாசிரியர்களுக்கான அறிவுரைகள்

அனைத்துவகை தலைமையாசிரியர்களுக்க.

தலைமையாசிரியர்களுக்கான முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் அறிவுரைகள் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE INSTRUCTIONS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.